Elektronická petícia

Naša petícia

Doba moderných technológií nám ponúka viaceré možnosti aj pri zbere podpisov pod petície. Preto sme sa pre váš väčší komfort rozhodli túto petíciu zorganizovať aj v elektronickej  podobe.

Všetci z vás, ktorí máte čipový občiansky preukaz a aktivovaný kvalifikovaný certifikát na podpisovanie (KEP), máte možnosť podpísať túto petíciu aj elektronicky. Podpísaný dokument Vás prosíme zaslať na mailovú adresu:

sme@vernislovensku.sk

 

V prípade, že ste držiteľmi elektronického občianskeho preukazu, ale nemáte aktivovanú elektronickú časť eID (tzn. nemáte zatiaľ ani bezpečnostný kód – BOK), môžete navštíviť najbližšie oddelenie dokladov Policajného zboru a požiadať o jeho aktivovanie a zároveň požiadať aj o vydanie elektronických certifikátov. Celý proces na Policajnom zbore trvá do 5 minút. Takto aktivovaný elektronický preukaz môžete následne využívať na všetky úkony v elektronickom svete. 

 

Celý manuál k elektronickému podpisovaniu nájdete tu:

Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že spoločným úsilím konečne zmeníme Slovensko k lepšiemu! 

Možnosti podpísania elektronickej petície

bezplatného portálu https://ZEP.DISIG.SK , ktorého jednoduché použitie a návod nájdete: 

bezplatnej aplikácie QES, ktorá bola vyvinutá príslušníkom Národného bezpečnostného úradu SR a ktorú si môžete stiahnuť na odkaze online alebo offline spôsobom: 

plateného portálu PODPISUJ

iných komerčných (platených) aplikácií slúžiacich na vytváranie Kvalifikovaného elektronického podpisu.