Návod k elektronickému podpisovaniu

Podrobný Postup

Podporované prehliadače:

0. Ak ste elektronický podpis používali v minulosti, pokračujte v bode 1. Ak nie, klinite na tlačidlo:

1. Stiahnite si dokument „Peticia_elektronicka.pdf“ priamo z našej stránky:

2. Dokuemnt uložte na Vami vybrané miesto vo vašom počítači. ( príklad Pracovná plocha, alebo Stiahnuté súbory)

3. V dokumente nič neupravujete ani nevpisujete.

4. Pripojte k Vášmu počítaču čítačku čipových kariet a vložte do nej Váš elektronický občiasnký preukaz (eID).

5. Prejdite na stránku elektronického podpisovnaia ZADARMO:

6. Po otvorení portálu zep.disig.sk:

a.) skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko „Súhlasím so všeobecnými podmienkami služieb zep.disig.sk“,

b.) kliknite na tlačidlo „VYBRAŤ/ZMENIŤ SÚBOR“,

c.) vyberte dokument „Peticia_elektronicka.pdf“, ktorý ste si stiahli zo stránky vernislovensku.sk ,

d.) po výbere dokumentu „Peticia_elektronicka.pdf“ sa zmení text na tlačidle z „VYBRAŤ/ZMENIŤ SÚBOR“ na „PETICIA_ELEKTRON… .PDF“,

e.) teraz kliknite na zelené tlačidlo „PODPÍSAŤ“,

f.) zobrazí sa nové okno „Podpísanie dokumentu“,

g.) teraz kliknite na červené tlačidlo „PODPÍSAŤ”,

i.) zobrazí sa Vám nahladové okno, ktoré vizualizuje text, ktorý sa práve chystáte podpísať,

j.) teraz stlačte tlačidlo „Podpísať“,

k.) po pár sekundách sa vám zobrazí nasledovné okno, v ktorom je potrebné, aby ste zadali váš BOK kód. V prípade ak sa vám toto okno nezobrazí, tak je váš  elektronický občiansky preukaz (eID) pravdepodobne vložený do čítačky opačnou stranou,

l.)  zadajte váš osobný BOK kód a kliknite na farebné políčko „Ďalej“,

m.) v prípade správneho zadania BOK kódu toto okno zmizne a môžete pokračovať v podpisovaní,

n.) v spodnej časti podpisového okna by malo byť za názvom „Podpisový certifikát:“  uvedené vaše meno,

o.) teraz kliknite na text „Podpísať“,

p.) zobrazí sa vám ešte jedno okno, ktoré od vás bude požadovať zadať druhý kód – KEP PIN. Zadajte ho a kliknite na farebné okno „Ďalej“,

q.) malo by sa vám zobraziť posledné okno s textom „Dokument bol úspešne podpísaný“,

r.) kliknite na „OK“,

s.)  zobrazí sa vám stránka s možnosťou stiahnutia podpísaného dokumentu. (ZELENÁ FARBA) Kliknite na „STIAHNUŤ PODPÍSANÝ DOKUMENT“,

t.) mal by sa vám zobraziť podpísaný dokument, uložte si podpísaný dokument na váš disk,

u.) otvorte si vašu mailovú schránku a pošlite nám tento podpísaný dokument na adresu sme@vernislovensku.sk,

EŠTE RAZ VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU !

Pre tých ktorí elektronický podpis používajú prvýkrát

V prípade že sa chystáte použiť funkciu elektronického podpisu na svojom počítači po prvý krát, je potrebné doinštalovať obidva podpisové komponenty. Inštalácia je jednoduchá a nezaberie viac ako niekoľko minút. Všetky nižšie spomenuté aplikácie sa poskytujú ZADARMO.

Inštalácia komponentov z webstránky slovensko.sk

Inštalácia komponentov z webstránky disig.sk