Viac k Petícií

Naša Výzva

Kto, ak nie my, slobodní občania?

Kedy, ak nie teraz, keď je naša republika takto ťažko skúšaná?

       Napriek tomu, že celý svet je v súčasnosti poznačený krízou, práve slovenskí vládni predstavitelia toto obdobie zvládajú ako jedni z najhorších na svete. Kríza, v ktorej by mal štát poskytovať tú najväčšiu oporu a pomoc pre svojich občanov, zmenila demokratické zriadenie našej Slovenskej republiky na totalitu, v ktorej sú na dennom poriadku a vo všetkých oblastiach bežného života porušované ústavné práva, ľudské práva a slobody i občianske práva takým spôsobom, voči ktorému už ďalej nemôžeme zostať ľahostajní. Predvolebné sľuby sa rozpadli na prach.

    Moc v štáte prevzali nekompetentní ľudia, bez morálnych zábran, s kriminálnou minulosťou a bez adekvátneho vzdelania. Zatiaľ čo vláda počas opakovane bezdôvodne predlžovaného núdzového stavu nekontrolovateľne porušuje naše občianske i ľudské práva a slobody, bežný občan je počas núdzového stavu hoc i za nepatrný priestupok postihovaný niekoľkonásobne prísnejšími trestami. V našej republike sa začal uplatňovať princíp selektívnej spravodlivosti, ktorý sa bežne spája s totalitnými režimami.

    Objektívne však musíme konštatovať, že súčasný stav, ktorý v našej republike nastal, nie je spôsobený len nekompetentnosťou súčasnej vlády, ale rovnako aj opakovaným zlyhávaním všetkých predošlých vlád. Dezolátny stav zdravotníctva v našom štáte si počas uplynulého roka opäť vyžiadal tisícky zbytočných obetí a kvôli dlhodobo mizernému stavu našich nemocníc, obetí každým dňom pribúda. Desiatky tisícov podnikov krachuje a táto vláda nie je schopná im zabezpečiť potrebnú podporu. Státisícom žiakom a študentom je obmedzené právo na vzdelanie, ktoré sa im Ústavou SR zaručuje.

     Tento marazmus už ďalej nie sme ochotní tolerovať! Preto sme sa na základe spoločnej iniciatívy zo strany občianskych združení, odborových organizácií, akademikov, umelcov, študentov, podnikateľov a všetkých nespokojných občanov Slovenskej republiky pôsobiacich v rôznych segmentoch, rozhodli zorganizovať apolitickú petíciu za vypísanie referenda o predčasných voľbách. Nehlásime sa k žiadnej z politických strán, ani nie sme ich členmi.

     Napriek všetkému, čo sa v súčasnosti deje, sme presvedčení o tom, že je našou občianskou povinnosťou obhájiť demokratické zriadenie Slovenskej republiky a využiť referendum ako jednu z posledných možností priamej demokracie, ktorú nám súčasný právny stav ponúka. Pretože našou snahou je vrátenie slobodnej voľby, nám všetkým, občanom tejto republiky.

     Zároveň apelujeme na predstaviteľov zákonodárnej i výkonnej moci, aby dali občanom možnosť slobodne vyjadriť svoj názor a aby sa žiadnym spôsobom nevyhrážali občanom Slovenska zámermi o sabotovanie zberu podpisov pod petície, organizáciu referenda a výkonu našich práv garantovaných Ústavou SR, či už zastrašovaním občanov, alebo účelovou zmenou legislatívy.

 

   Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že spoločným úsilím konečne zmeníme Slovensko k lepšiemu!

 

   S úctou,

                                                                                                                                                             zástupcovia občianskej iniciatívy Verní Slovensku